Hájemství bernských honičů :: Bohemia Hill

Bernský honič úspěchy

!!!   IDEAL BOHEMIA HILL je nový SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2023 a nový ŠVÝCARSKÝ VÝSTAVNÍ ŠAMPION   !!!

 

 

Více »

Náš chov

HISTORIE ČESKÉHO CHOVU

16.05.2023

Jelikož se náš text o chovné základně setkal s ohlasem, pro ty, kdo se blíže zajímají o chov, zveřejňujeme následující přehled psů zapojených do chovu a přehled rodičovských párů dosavadní populace bernských honičů v České republice; jde o první komplexní materiál vůbec a doufám, že jej ku prospěchu plemene využijí chovatelé a majitelé bernských honičů.
ICH Abax od Vrchlického potoka

16.05.2023zoom

ICH Abax od Vrchlického potoka

Alabastr Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Alabastr Bohemia Hill

ICH Bandiére Syrinx Bohemia

16.05.2023zoom

ICH Bandiére Syrinx Bohemia

ICH California Lady Alison

16.05.2023zoom

ICH California Lady Alison

ICH Hispania Bencilla

16.05.2023zoom

ICH Hispania Bencilla

ICH Bregje Fan de Hegedyk

16.05.2023zoom

ICH Bregje Fan de Hegedyk

ICH Celer Cervarius

16.05.2023zoom

ICH Celer Cervarius

CH Golda Meir Bohemia Hill

16.05.2023zoom

CH Golda Meir Bohemia Hill

ICH Brillance Bohemia Hill

07.02.2018zoom

ICH Brillance Bohemia Hill

Bravoure Bohemia Hill

07.02.2018zoom

Bravoure Bohemia Hill

Czari Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Czari Bohemia Hill

Carbonado Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Carbonado Bohemia Hill

Coral Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Coral Bohemia Hill

ICH Décent Dauphin Bohemia Hill

16.05.2023zoom

ICH Décent Dauphin Bohemia Hill

Déja Vu Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Déja Vu Bohemia Hill

ICH Eared Elf Bohemia Hill

16.05.2023zoom

ICH Eared Elf Bohemia Hill

Esprit Royal Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Esprit Royal Bohemia Hill

Fenomen Zak Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Fenomen Zak Bohemia Hill

Francess baby Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Francess baby Bohemia Hill

Gavin Rock Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Gavin Rock Bohemia Hill

Gethela Fors Bohemia Hill

16.05.2023zoom

Gethela Fors Bohemia Hill

CH Habbiela Bohemia Hill

16.05.2023zoom

CH Habbiela Bohemia Hill

CH Ideal Bohemia Hill

16.05.2023zoom

CH Ideal Bohemia Hill

V y t k n u t o    p ř e d    z á v o r k u :  tuto analýzu jsem původně vypracovala pro vlastní potřebu, ale protože tu neexistovaly prakticky žádné informace (možnost si na stránkách klubu rozkliknout rodokmen každého uchovněného jedince tu není odjakživa), umožnila jsem každému, koho zajímá, kam se chov bernských honičů ubírá, a kdo pro něj chce něco dobrého vykonat, aby se s ní seznámil. Nebylo jednoduché informace pro tento materiál získat, seznámit se s odbornou literaturou a s podklady FCI. Mnoho chovatelů nejen v České republice jej přivítalo a nakonec slova uznání přišla z některých oficiálních míst. Je pravda, že občas někdo dvakrát spokojen není, ale to není problém této analýzy, nýbrž problematického chovu v České republice, jenž se dostal do situace, že majitelé jen těžce hledají pro své chovné feny krycí psy (a to se zlepšovat nebude, naopak); na hrozbu této pasti jsem upozorňovala patnáct let, leč zodpovědné osoby ji bagatelizovaly. V mé analýze jsou čirá fakta a ta mluví jasně. Stačí se začíst do odborné literatury a dát si dvě a dvě dohromady. Až vám začne někdo tvrdit, že se v tomto textu sčítají jablka s hruškami, udělejte si raději názor vlastní (poté, co se seznámíte s celým obsahem)...

Jedním z hlavních pilířů kynologie musí být genetická variabilita a v našem chovatelském úsilí bychom se o ni měli každodenně snažit: jestli chceme psy chovat, musíme také něco o chovu vědět, zodpovědně tvořit chovné páry (ono opravdu nejde jen o to, zdali dva konkrétní rodokmeny na sebe "pasují") a stejně tak v širších souvislostech je nutné se zamýšlet nad zahraničním krytím a nad importy. Jedno ani druhé nesmí být pouhým zaklínadlem, které dobře vypadá v inzerátu, ale rozumnou a promyšlenou metodou rozvoje chovu. 

Historie českého chovu bernských honičů se píše od roku 1992 (první import), resp. 1993 (první vrh narozený v České republice) a následujícím řádkům by měl ve vlastním zájmu věnovat zvýšenou pozornost každý, kdo si pořizuje štěňátko pro chov; pokud se v problematice včas nezorientuje, mohl by poněkud pozdě zjistit, že pro svého chovného jedince v tuzemsku sotva nalezne partnera.

Za 31 let na 191 vrhů připadá 104 fen a 64 psů. Necháme-li stranou vrhy po psech, kteří kryli 1-4 krát (což snad lze s přimhouřením očí považovat za únosné), zbývá 80 vrhů (pozor, nikoli štěňat, vezmeme-li za průměr šest štěňat ve vrhu, počet těchto štěňat atakuje pětistovku!), které mají pouhých 9 otců!

Za zodpovědné je v takové situaci odborníky považováno zpracování kvalitního chovatelského plánu plemene, vycházejícího i z nejnovějších dokumentů a trendů FCI...

M a t a d o r s k ý m   c h o v e m   je nazýván takový chov, kdy počet krytí chovného psa není nijak omezen - ani v určitém roce, ani za život. Pak se stává, že velká část - někdy dokonce většina - populace určitého období má téhož otce.

Matadorský chov je terminus technicus, takže nepatří do uvozovek, jak se někteří domnívají. Je známo, že v otázkách chovu jsme se s kolegyní rády obracely na odborníka na slovo vzatého, na pana Ing. Jaromíra Dostála, Dr.Sc., a o problémech matadorského chovu toho dost víme také od něj.

Jinak problematikou matadorského chovu se  intenzivně zabývá FCI, neboť jde o problém, který v moderní době nabývá na významu (v Magazínu FCI č. 2/2008 o matadorském chovu píše paní   A s t r i d   I n d r e b o , předsedkyně chovatelské komise FCI). Matadorský chov je definován jako chybný chov, pro který je charakteristické nadměrné využití psa v chovu tak, že za 5 let dá více než 5% potomstva  z   c e l k o v é h o   počtu štěňat zapsaných do plemenné knihy. POZOR: Všimněte si, že vůbec není důležité, kolik z těchto  potomků se posléze zapojí do chovu (oblíbená námitka těch, kteří produkují štěňata jako na běžícím pásu); s tímto ukazatelem se sice na zodpovědných místech velmi rádo operuje, avšak odbornou definici to vůbec nezajímá (ono se to také v době krytí těžko předvídá...).

Po prvních importech a započetí chovu, tedy v úplných začátcích, se většímu využití psů přirozeně nelze vyvarovat (konkrétně se to ale týká jen Herzbuba vom Stüwenkopp a Kabila de la Suze), ale později se má vše s rozmyslem napravit; je škoda, že tolik psů uchovněných po roce 2 000 se v chovu nemělo příležitost vůbec uplatnit, zato někteří kryjí ve své době většinu fen. Není divu, že se potýkáme s následky: mimo jiné nejsou vhodní krycí psi pro řadu fen a tato situace se bohužel zhoršuje. Doufala jsem, že současná krize chovu způsobí, že problému bude věnována patřičná pozornost, ale každý vidí, jak to je: jede se dál! Pokud někdo volí jako řešení tohoto stavu uchovnění nestandardních jedinců, jejichž výška neodpovídá požadavkům FCI (a k jejich zapojení do chovu již došlo), a zároveň bez opodstatnění nedoporučuje ke krytí jedince s kvalitními rodokmeny, může to vést ke zlepšení?

Jedenkrát  krylo 28 psů:  Agent Antony Bencilla, Alabastr Bohemia Hill, Albert od Melmatěje, Alfréd od Lošovské hvězdárny, Anakin Berhonni, Armin z Hůrky Svatojánské, Aron Lady Dorotte, Aron od Malého kamene, Aron zur Adlertanne, Bandiére Syrinx Bohemia, Bazim z Relax ranče, Ben Weinberg, Brad z Hulínského lesa, Bert ze Starého sedla, Bruno Lady Dorotte, Calvin Klein Bencilla, Casper Stříbrný permoník, Decimus Cervarius, Disco du Poirchet, Elk von Heroutville, Elliot Moravian Pride, Esprit Royal Bohemia Hill, Francois Lady Dorotte, Geralt Aurita Kitta, Lasscar von Dürrgraben, Nero Bencilla, Nick Bencilla, Sandokan de la Resega.

Dvakrát krylo 11 psů: Aki Bou Karija,  Apache Al Pacino Bencilla,  Atrei od Mniší hory, Bond Lady Dorotte, Celer Cervarius, Collin Aurita Kitta, Eared Elf Bohemia Hill, Enrico Bencilla, Jerry Bencilla, Lar z Českého lesa a Lord Bencilla.

Třikrát krylo 9 psů: Abax od Vrchlického potoka, Argus von Teichufer, Aron z Relax ranče, Artur od Lošovské hvězdárny, Camar Stříbrný permoník, Hercule des Echos de Belledonne, Inari ze Sulické tvrze, Ken Bencilla a Wim z Domažlického kraje.

Čtyřikrát krylo 7 psů: Amalfi of Chad Valey, Agni od Punkvy, Balou de la Roulotte Entchantée, Ben Hur z Relax ranče, Hick up von Heroutville, Lenss Moravia Bray a Rocky z Českého lesa.

Pozor: náš přehled nezahrnuje všechna zahraniční krytí (tedy je-li vrh zapsán do  jiné než české plemenné  knihy), přehled krytí cizích fen českými psy se nikde oficiálně nezveřejňuje, můžeme proto do našeho přehledu zapracovat pouze ta krytí, o kterých jsme se dozvěděli "z vlastních zdrojů". Stejně tak nesledujeme krytí v zahraničí, takže

 • francouzský pes Disco du Poirchet je v přehledu správně veden jako pes, který kryl 1x (českou fenu Dorotte Lady Alison = vrh "C" v  chovatelské stanici Lady Dorotte, z tohoto spojení čtyři feny jsou vedeny v českém chovu (ty mají Disca du Poirchet v první generaci předků), dosud po nich je 22 štěňat (ta mají v rodokmenu uvedeného Disca du Poirchet ve druhé generaci předků);
 • tentýž Disco du Poirchet je sice také otcem do České republiky importovaného psa Hercule des Echos de Belledonne (avšak jde o vrh uskutečněný ve Francii a zapsaný ve francouzské plemenné knize), takže i štěňata po Herculovi des Echos de Belledonne (zatím kryl 3x: fenu Beneátku Lady Dorotte = vrh "B" Aurita Kitta, 9 štěňat, fenu Cleopatru Lady Bardotte = vrh "G" Lady Bardotte, 4 štěňata a fenu Briggitu z Hulínského lesa = vrh "A" BriggAr, 8 štěňat) mají předka Disca du Poirchet - zde rovněž v druhé generaci. Tento případ jasně dokumentuje, jak je populace plemene vzájemně provázaná napříč Evropou.

Je evidentní, že základem správného chovu je striktní dodržování standardu a pravidel chovu málopočetného plemene stanovených FCI; FCI ve svých oficiálních strategiích zdůrazňuje povinnost dodržovat její předpisy a vyhnout se nadměrnému využívání některých psů v chovu... V roce 2016 došlo u nás k prolomení zásady chovu jen na standardních jedincích - do chovu se aktivně zapojili psi s oficiálně naměřenou výškou přesahující výšku standardem předepsanou. V zájmu objektivity je ale třeba zmínit i to, že pes s nestandardní výškou se do chovu aktivně zapojil již dříve (v oficiální dokumentaci není zapsán správný údaj, avšak přeměření kompetentním kynologickým orgánem není zas tak velký problém).

 

V Í C E N Á S O B N Á    K R Y T Í

(ze shora uvedených důvodů zde nejsou uvedeni Herzbube vom Stüwenkopp a Kabile de la Suze)

Archibald Moravian Pride kryl 5x, je otcem 34 přímých potomků

Charles Lady Bardotte kryl 6x, je otcem 41 přímých potomků

Dulcis Cervarius kryl 7x, je otcem 43 přímých potomků

Edward Bencilla  kryl 5x, je otcem 28 přímých potomků

Banditto Lady Bardotte kryl 9x, je otcem 60 přímých potomků.

Acki vom Weinberg kryl 8x, je otcem 44 přímých potomků.

Lonne Moravia Bray  kryl 8x, je otcem 40 přímých potomků.

Bosco z Veselského dvora kryl 9x, je otcem 50 přímých potomků.

Vycházíme-li  z odborné definice (viz výše), dojdeme k procentuálním  výsledkům pro chov bernského honiče velmi málo lichotivým.

Pokud jde o opakovaná spojení, dvakrát se tentýž rodičovský pár opakoval ve 24 případech, třikrát ve 2 případech a čtyřikrát ve 3 případech, přičemž u  málopočetného plemene se za problematické považuje nejen opakované spojení, ale i krytí vlastních sester týmž psem; k tomu došlo v řadě případů. Opakované spojení je považováno za přijatelné jen tehdy, když celý vrh anebo jeho podstatná část se exportuje.

 

P Ř E H L E D   J E D N O T L I V Ý C H   S P O J E N Í   (vždy je uvedeno datum vrhu)

 

Abax od Vrchlického potoka (Lar z Českého lesa + Vespa z Českého lesa)

 • California Lady Alison (Áron z Relax ranče + Alison Lady Barnett´s) 8.6.2007: vrh "A" Bohemia Hill
 • 2x Hispania Bencilla (Argus von Teichufer + Agata Bencilla) 16.10.2008: vrh "B" Bohemia Hill, 30.5. 2011 vrh "D" Bohemia Hill (z těchto dvou vrhů pochází 13 štěňat, 5x CZ, 8x export )

Acki vom Weinberg (Ugo du Poirchet + Cora vom Weinberg)

 • Audray Lady Dorotte (Edward Bencilla + Dorotte Lady Alison) 1.4. 2011 vrh "B" Lady Bardotte
 • Aranka z Moravských hájů (Lonne Moravia Bray + Emily Bencilla) 3.9. 2011 vrh "Q" Bencilla
 • Czudla Stříbrný permoník ( Balou de la Roulotte Entchantée + Lexie Moravia Bray): 11.6. 2012  vrh 0/0 Lady Bardotte 
 • 2x Gana Dürrgraben (Ben v. Dürrgraben + Fellon Bencilla): 8.2. 2013 vrh "S" Bencilla, 9.6.2014 vrh "V" Bencilla
 • Ornella Bencilla (Jerry Bencilla + Aranka z Moravských hájů): 8.9.2014 vrh "A" Z Hůrky svatojánské
 • Andrea od Lošovské hvězdárny (Camar Stříbrný permoník + Claire Lady Dorotte) 18.2.2016 vrh "A" Moravian Pride
 • Hermina della Cuor Haniččina zahrádka (Agni od Punkvy + Asucena Haniččina zahrádka) 8.12.2016 vrh "CH" Haniččina zahrádka

Agent Antony Bencilla (Dulcis Cerverius + Sophie Bencilla)

 • Hermina della Cuor Haniččina zahrádka (Agni od Punkvy + Asucena Haniččina zahrádka) 10.6.2019 vrh "J" Haniččina zahrádka

Agni od Punkvy (Inari ze Sulické tvrze + Caltha Olaska)

 • Aneta Haniččina zahrádka (Bosco z Veselského dvora + Hannah Bencilla) 12.5.2010: vrh "A" Andaradam 
 • Asucena Haniččina zahrádka (Bosco z Veselského dvora + Hannah Bencilla) 14.3.2014: vrh "G" Haniččina zahrádka
 • 2x Cleopatra Lady Bardotte (Camar Stříbrný permoník + Audrey Lady Dorotte) 12.4.2016: vrh "CH" Lady Bardotte, 8.7.2017: vrh "J" Lady Bardotte

Aki Bou Karija (Ken Bencilla + Gina Olaska)

 • Andrea od Lošovské hvězdárny (Camar Stříbrný permoník + Claire Lady Dorotte) 7.9.2017: vrh "C" Moravian Pride
 • Gana Dürrgraben (Ben v. Dürrgraben + Fellon Bencilla) 4.1.2018 vrh "C2" Bencilla

Alabastr Bohemia Hill (Abax od Vrchlického potoka + California Lady Alison)

 • Bregje Fan de Hegedyk (Blacky vom Weinberg + Roos v.d. Oalde Broam) 6.8. 2012: vrh "E" Bohemia Hill

Albert od Melmatěje (Hick up von Heroutville + Evelyn Bray)

 • Airin z Haberské samoty (Herzbube v. Stüwwenkopp + Ria z Českého lesa) 12.7.2002: vrh "A" Syrinx Bohemia

Alfréd od Lošovské hvězdárny (Camar Stříbrný permoník + Claire Lady Dorotte)

 • Arleta Heraltické stráně (Inari ze Sulické tvrze + Beta od Punkvy) 8.5.2017: vrh "B" Ladies BriggAr

Amalfi of Chad Valley (Bosco de la Resega + Karette v. Heroutville)

 • Ella Bray (Herzbube vom Stüwwenkopp + Rainbow z Českého lesa) 21.9.2000: vrh "A" Topas Gem
 • Cheilla Moravia Bray ( Hick up von Heroutville + Rainbow z Českého lesa) 22.4.2001: vrh "A" Od Hrbáčků
 • 2x Chelsea Moravia Bray (Hick up von Heroutville + Rainbow z Českého lesa) 23.1.2000: vrh "A" Lady Barnett´s, 24.3.2001: vrh "C" Lady Barnett´s 

Anakin Berhonni (Bond Lady Dorotte + Gloria Olaska)

 • Arka z Křídla (Ken Bencilla + Arga od Františkova premene) 7.5.2015 vrh "A" Pavangeli

Apache Al Pacino Bencilla (Dulcis Cervarius + Sophie Bencilla)

 • Andrea od Lošovské hvězdárny (Camar Stříbrný permoník + Claire Lady Dorotte) 10.11.2018 vrh "E" Moravian Pride
 • Bernadetta Aurita Kitta (Hercule des Echos de Belledone + Beneátka Lady Dorotte) 20.3.2021 vrh "G" Aurita Kitta

Argus von Teichufer (Cato v. Salamanderbründl + Ellin Bray)

 • 2x Agata Bencilla (Ben Hur z Relax ranče + Christine Moravia Bray) 19.5.2003: vrh "E" Bencilla, 7.7.2004: vrh "H" Bencilla
 • Connie Lady Barnett´s (15.9.2004: vrh "A" Bohemia Rhapsody

Archibald Moravian Pride (Acki vom Weinberg + Andrea od Lošovské hvězdárny)

 • Cleopatra Lady Bardotte (Camar Stříbrný Permoník + Audray Lady Dorotte) 3.9.2018:  vrh "L" Lady Bardotte
 • Golda Meir Bohemia Hill (Celer Cervarius + Bregje Fan de Hegedyk) 3.10.2019: vrh "H" Bohemia Hill
 • Belissa Aurita Kitta (Hercule des Echos Belledonne + Beneátka Lady Dorotte) 10.7.2020 vrh "A" Z údolí loučky
 • Belissa Aurita Kitta (Hercule des Echos Belledonne + Beneátka Lady Dorotte) 7.4..2021 vrh "B" Z údolí loučky
 • Hermina della Cuor Haniččina zahrádka (Agni od Punkvy + Asucena Haniččina zahrádka) 12.7.2021: vrh "L" Haniččina zahrádka

Armin z HůrkySvatojánské (Acki vom Weinberg + Ornella Bencilla)

 • Aischa z Hulínského lesa (Bond Lady Dorotte + Dorothea Haniččina zahrádka) 28.10.2017: vrh "E" z Hulínského lesa

Aron Lady Dorotte (Edward Bencilla + Dorotte Lady Alison)

 • Czudla Stříbrný Permoník (Balou de la Roulotte Entchantée + Lexie Moravia Bray) 16.4.2010: vrh "A" Lady Bardotte
 • Brillance Bohemia Hill (Abax od Vrchlického potoka + Hispania Bencilla) 1.4. 2012: vrh "C" Cervarius=Polsko

Aron od Malého kamene (Kabille de la Suze + Ira od Nezdického potoka)

 • Baknaid Syrinx Bohemia (Lenss Moravia Bray + Airin z Haberské samoty) 14.4.2005: vrh "F" Rudolfovská skála 

Aron z Relax ranče (Kabile de la Suze + Chera od Nezdického potoka)

 • Alison Lady Barnett´s (Amalfi of Chad Valley + Chelsea Moravia Bray) 9.5.2004: vrh "C" Lady Alison
 • Christine Moravia Bray (Hick up von Heroutville + Rainbow z Českého lesa) 11.1.2004: vrh "F" Bencilla
 • Lexie Moravia Bray ( Hick up von Heroutville + Rainbow z Českého lesa) 23.5.2005: vrh "B" Stříbrný permoník

Aron zur Adlertane (Elik von Dürrgraben + Cora de la Roulotte Entchantée)

 • Bernie ze Starého sedla (Banditto Lady Bardotte + Bibiana Lady Dorotte) 18.8.2017: vrh "C" ze Starého sedla

Artur od Lošovské hvězdárny (Camar Stříbrný permoník + Claire Lady Dorotte)

 • 2x Gethela Fors Bohemia Hill (Celer Cervarius + Bregje Fan de Hegedyk) 14.9.2020 vrh "A" a 13.9.2021 vrh "B" Blan Getalmonds
 • Golda Meir Bohemia Hill (Celer Cervarius + Bregje Fan de Hegedyk) 29.4.2021 vrh "I" Bohemia Hill

Atrei od Mniší Hory (Hick up von Heroutville + Ella Bray)

 • 2x Xita z Českého lesa (Rocky z Českého lesa + Holyday  vom Stüwwenkopp) 27.1.2004: vrh "B" Olaska, 21.1.2005: vrh "C" Olaska

Bandiére Syrinx Bohemia Lenss Moravia Bray + Airin z Haberské samoty)

 • Hispania Bencilla (Argus von Teichufer + Agata Bencilla) 30.1.2010: vrh "C" Bohemia Hill 

Banditto Lady Bardotte (Acki vom Weinberg + Audray Lady Dorotte)

 • 2x Beneátka Lady Dorotte (Lenss Moravia Bray + Dorotte Lady Alison): 7.2.2013 vrh "A" Aurita Kitta, 11.12.2015 vrh "C" Auritta Kitta
 • Casiopea Lady Dorotte (Disco du Poirchet + Dorotte Lady Alison) 9.7.2014 vrh "A" Doriath
 • Bibiana Lady Dorotte (Dorotte Lady Alison + Lenss Moravia Bray): 26.8.2014 vrh "B" Ze Starého sedla
 • Cecilia Lady Dorotte (Disco du Poirchet + Dorotte Lady Alison) 28.5.2015 vrh "D" Lady Dorotte
 • Ornella Bencilla (Jerry Bencilla + Aranka z Moravských hájů) 7.6.2017 vrh "B" z Hůrky svatojánské
 • Bernadetta Aurita Kitta (Hercule des Echos de Belledonne + Beneátka Lady Dorotte) 31.8.2017: vrh "D" Aurita Kitta
 • Abba ze Starého sedla (Lord Bencilla + Bibiana Lady Dorotte) 5.1.2018 Vrh "D" ze Starého sedla

Balou de la Roulotte Entchantée (Aline de la Roulotte Entchantée + Baron z Českého lesa)

 • Caroline Bencilla (Ben Hur z Relax ranče + Christine Moravia Bray) 12.5.2006: vrh "J" Bencilla
 • Hannah Bencilla (Argus von Teichufer + Agata Bencilla) 25.3.2009: vrh "D" Haniččina zahrádka
 • Lexie Moravia Bray (Hick up von Heroutville + Rainbow z  Českého lesa) 30.6.2007: vrh "C" Stříbrný permoník
 • Bris od Punkvy (Ken Bencilla + Caltha Olaska) 6.5. 2012: vrh "A" From the Far Country

Bazim z Relax ranče (Kabile de la Suze + Chera od Nezdického potoka)

 • Alison Lady Barnett´s (Amalfi of Chad Valley + Chelsea Moravia Bray) 23.5.2003: vrh "B" Lady Alison

Ben Hur z Relax ranče (Kabile de la Suze + Chera od Nezdického potoka)

 • Alison Lady Barnett´s (Amalfi of Chad Valley + Chelsea Moravia Bray) 14.5.2002: vrh "A" Lady Alison
 • 2x Christine Moravia Bray (Hick up von Heroutville + Rainbow z Českého lesa) 13.11.2000: vrh "A" Bencilla, 14.1.2002: vrh "C" Bencilla
 • Lexie Moravia Bray ( Hick up von Heroutville + Rainbow z Českého lesa) 30.3.2002: vrh "A" Stříbrný permoník

Ben Weinberg (Coral Bohemia Hill + Finet Dürrgraben)

 • Francess Baby Bohemia Hill (Celer Cervarius + Bregje Fan de Hegedyk) 13.2.2019: vrh "A" od Svatohorské zvonice

Bert ze Starého sedla (Banditto Lady Bardotte + Bibiana Lady Dorotte)

 • Francess Baby Bohemia Hill (Celer Cervarius + Bregje Fan de Hegedyk) 14.11.2020: vrh "C" od Svatohorské zvonice

Bond Lady Dorotte (Lenss Moravia Bray a Dorotte Lady Alison)

 • Dorothea Haniččina zahrádka (Balou de la Roulotte Entchantée a Hannah Bencilla) 12.4. 2011: vrh "A" z Hulínského lesa
 • Gloria Olaska (Edward Bencilla a Arnica Olaska) 17.5. 2012: vrh "A" Berhonni

Bosco z Veselského dvora (Wim z Domažlického kraje a Anetta od Melmatěje)

 • Airin z Haberské samoty (Herzbube v. Stüwwenkopp a Ria z Českého lesa) 3.10.2004: vrh "C" Syrinx Bohemia
 • Alison Lady Barnett´s (Amalfi of Chad Valley a Chelsea Moravia Bray) 17.5.2005: vrh "D" Lady Alison
 • 2x Aranka z Moravských hájů (Lonne Moravia Bray a Emily Bencilla) 3.9.2008: vrh "L" Bencilla, 17.5.2009: vrh "M" Bencilla
 • 2x Cassiopea Bencilla (Ben Hur z Relax ranče a Christine Moravia Bray) 10.3.2005: vrh "A" Nekonečný příběh, 23.8.2006: vrh "B" Nekonečný příběh
 • Cynthia Bencilla (Ben Hur z Relax ranče a Christine Moravia Bray) 20.2.2007: vrh "K" Bencilla
 • 2x Hannah Bencilla (Argus von Teichufer a Agata Bencilla) 30.8.2006: vrh "A" Haniččina zahrádka, 10.2.2008: vrh "B" Haniččina zahrádka

Brad z Hulínského lesa (Lord Bencilla + Dorothea Haniččina zahrádka )

 • Ambra Aurita Kitta (Banditto Lady Bardotte + Beneátka Lady Dorotte) 13.12.2015 vrh "E" Lady Dorotte

Bruno Lady Dorotte (Lenss Moravia Bray a Dorotte Lady Alison)

 • Dorothea Haniččina zahrádka (Balou de la Roulotte Entchantée a Hannah Bencilla) 28.3. 2014 vrh "C" z Hulínského lesa

Calvin Klein Bencilla (Aki Bou Karija + Gana Dürrgraben)

 • Bernadetta Aurita Kitta (Hercule des Echos de Belledonne + Beneátka Lady Dorotte) 21.3.2020 vrh "F" Aurita Kitta

Camar Stříbrný permoník (Balou de la Roulotte Entchantée + Lexie Moravia Bray)

 • 2x Audray Lady Dorotte  (Edward Bencilla a Dorotte Lady Alison) 12.3. 2012: vrh "C" Lady Bardotte, 22.4.2013 vrh "E" Lady Bardotte
 • Claire Lady Dorotte (Disco du Poirchet a Dorotte Lady Alison) 3.10.2013 vrh "A" od Lošovské hvězdárny

Casper Stříbrný permoník (Balou de la Roulotte Entchantée a Lexie Moravia Bray)

 • Bravoure Bohemia Hill (Abax od Vrchlického potoka a Hispania Bencilla)  5.5.2013: vrh "A" Od sázavských studánek 

Celer Cervarius (Aron Lady Dorotte a Brillance Bohemia Hill)

 • 2x Bregje Fan de Hegedyk (Blacky vom Weinberg + Roos v.d. Oalde Broam) 21.9. 2014: vrh "F" Bohemia Hill, 20.10.2015 vrh "G" Bohemia Hill (celkem 10 štěňat, 3x export, 7x CZ)

Collin Aurita Kitta (Banditto Lady Bardotte + Beneátka Aurita Kitta)

 • Becky Ladies Briggar (Alfréd od Lošovské hvězdárny + Arleta Heraltické stráně) 23.7.2021 vrh "A" Ze studeného žlebu
 • Cornelia Moravian Pride (Aki Bou Karija + Andrea od Lošovské hvězdárny) 27.3.2022 vrh "B" Bohemia Swiss Hound

Decimus Cervarius (Espoir des Echos de Puymerle + Brillance Bohemia Hill)

 • Quanett Bencilla (Acki v. Weinberg + Aranka z Moravských hájů) 2.6.2015 vrh "X" Bencilla

Disco du Poirchet (Aramis + Taiga du Poirchet)

 • Dorotte Lady Alison (Bosco z Veselského dvora a Alison Lady Barnett´s) 26.5. 2011: vrh "C" Lady Dorotte

Dulcis Cervarius (Espoir des Echos de Puymerle + Brillance Bohemia Hill)

 • Gana v. Dürrgraben (Ben v. Dürrgraben + Fellon Bencilla) 5.3.2016 vrh "Z" Bencilla
 • 4x Sophie Bencilla (Acki v. Weinberg + Gana v. Dürrgraben) 8.7.2016 vrh "A2" Bencilla, 17.6.2017 vrh "B 2" Bencilla, 17.7.2019 vrh "E2" Bencilla a 20.12.2020 vrh F2 Bencilla
 • 2x Hermina della Cuor Haniččina zahrádka (Agni od Punkvy + Asucena Haniččina zahrádka) 16.6.2018 vrh "I" Haniččina zahrádka a 26.6.2020 vrh "K" Haniččina zahrádka

Edward Bencilla (Argus v. Teichufer a Agata Bencilla)

 • Arnica Olaska (Lonne Moravia Bray a Xita z Ćeského lesa) 23.4.2007: vrh "G" Olaska
 • Aurore Syrinx Bohemia (Albert od Melmatěje a Airin z Haberské samoty) 28.8.2007: vrh "D" Syrinx Bohemia
 • Axa od Malého kamene (Kabile de la Suze a Ira od Nezdického potoka) 25.6.2006: vrh "L" ze Sulické tvrze
 • Dája ze Špitálek (Kabile de la Suze a Lyra z Domažlického kraje) 8.4.2006: vrh "I" Bencilla
 • Dorotte Lady Alison (Bosco z Veselského dvora a Alison Lady Barnett´s) 14.2.2008: vrh "A" Lady Dorotte

Eared Elf Bohemia Hill (Alabastr Bohemia Hill a Bregje Fan de Hegedyk)

 • Aischa z Hulínského lesa (Bond Lady Dorotte a Dorothea Haniččina zahrádka) 16.11.2015 vrh "D" z Hulínského lesa
 • Dea Cervarius (12.1.2019 vrh "G"  chovatelské stanice Cervarius - Polsko; fena Galba Cervarius je v České republice)
 • Arwen Moravian Pride (Acki v. Weinberg + Andrea od Lošovské hvězdárny) 29.3.2020 vrh "A" Bohemia Swiss Hound

Elk von Heroutville (Schlumpf v. Stögerbachtal a Centa de la Suze)

 • Quirine v.d. Oalde Broam (Pascal v.d. Oalde Broam a Jutta Oalde broam) 12.3.1993: vrh "R" z Českého lesa

Elliot Moravian Pride (Apache Al Pacino Bencilla + Andrea od Lošovské hvězdárny)

 • Danae Aurita Kitta (Banditto Lady Bardotte + Bernadetta Aurita Kitta) 1.4.2022 vrh "B" Alpenglanz

Enrico Bencilla (Argus v. Teichufer a Agata Bencilla)

 • Aira Olaska (Lonne Moravia Bray a Xita z Ćeského lesa) 15.8.2006: vrh "F" Olaska 
 • Imanka ze Sulické tvrze (Lonne Moravia Bray + Axa od Malého kamene) 6.9.2007: vrh "A" od Františkova pramene

Esprit Royal Bohemia Hill (Alabastr Bohemia Hill + Bregje Fan de Hegedyk)

 • Ervilla Cervarius (Black Edition Mano Despina + Dea Cervarius) 9.10.2021 vrh "A" Basis Canis

Francois Lady Dorotte (Charles Lady Bardotte + Diana Lady Dorotte)¨

 

 • Fellon Aurita Kitta (Calvin Klein Bencilla + Bernadetta Aurita Kitta) 31.3. 2023 vrh "A" Lady Fellon

 

Geralt Aurita Kitta (Apache Al Pacino Bencilla + Bernadetta Aurita Kitta)

 • Consuela z Hůrky svatojánské (Charles Lady Bardotte + Alexa z Hůrky svatojjánské) 8.5.2023 vrh "E" z Hůrky svatojánské

Hercule des Echos de Belledonne (Disco du Poirchet + Bianca des Echos de Belledonne)

 • Beneátka Lady Dorotte (Lenns Moravia Bray + Dorotte Lady Alison) 11.9.2014 vrh "B" Aurita Kitta
 • Cleopatra Lady Bardotte (Camar Stříbrný Permoník + Audrey Lady Dorotte) 10.1.2015 vrh "G" Lady Bardotte
 • Briggita z Hulínského lesa (Lord Bencilla + Dorothea Haniččina zahrádka) 24.5.2016 vrh "A" Ladies BriggAr

Herzbube vom Stüwwenkopp (Nero v. Dürrgraben + Candy v. Eggelbolts Stam)

 • Ansa z Berlínku (Kabile de la Suze a Chery od Nezdického potoka) 25.2.2001: vrh "A" z Chuchelského lesa
 • Elli z Českého lesa (Rocky z Českého lesa a Holyday v. Stüwwenkopp) 12.2.2001: vrh "B" z Českého lesa
 • Lyra z Domažlického kraje (Rocky z Českého lesa a Holyday v. Stüwwenkopp) 11.4.1996: vrh "L" z Českého lesa
 • 2x Ory z Českého lesa (Kabile de la Suze a Quirine v.d. Oalde Broam) 29.3.1999: vrh "A" z Českého lesa, 2.9.2000 + ???
 • 2x Quirine v.d. Oalde Broam (Pascal v.d. Oalde Broam a Jutta v.d. Oalde Broam) 15.3.1994: vrh "Y" z Českého lesa, 8.4.1995 vrh "D" Z Českého lesa
 • Rainbow z Českého lesa (Elk v. Heroutville a Quirine v.d. Oalde Broam) 31.12.1995: vrh "E" Bray=Moravia Bray
 • 2x Rela z Českého lesa (Elk v. Heroutville a Quirine v.d. Oalde Broam) 18.2.1994: vrh "CH" od Nezdického potoka, 1.7.1996: vrh "I" Od Nezdického potoka
 • Ria z Českého lesa (Elk v. Heroutville a Quirine v.d. Oalde Broam) 20.8.1997: vrh "A" z Haberské samoty
 • Riana z Českého lesa (Elk v. Heroutville a Quirine v.d. Oalde Broam) 4.9.1995: vrh "CH" z Českého lesa
 • Ricki z Českého lesa (Elk v. Heroutville a Quirine v.d. Oalde Broam) 16.6.1995: vrh "A" z Lízinčiny zahrádky

Hick Up von Heroutville (Schlumpf v. Stögerbachtal a Centa de la Suze)

 • Ella Bray (Herzbube v. Stüwwenkopp a Rainbow z Českého lesa) 7.7.1998: vrh"A" od Mniší hory
 • Evelyn Bray ( Herzbube v. Stüwwenkopp a Rainbow z Českého  lesa) 7.10.1998: vrh "A" od Melmatěje
 • 2x Rainbow z Českého lesa (Elk v. Heroutville a Quirine v.d. oalde Broam) 7.2.1998: vrh "CH" Moravia Bray, 22.12.1999: vrh "L" Moravia Bray

Charles Lady Bardotte (Agni od Punkvy a Cleopatra Lady Bardotte)

 • Coffee z Hulínského lesa (Bruno Lady Dorotte a Dorothea Haniččina zahrádka) 26.5.2018: vrh "F" z Hulínského  lesa
 • Bernadetta Aurita Kitta (Beneátka Lady Dorotte + Hercule des Echos de Belledonne) 7.10.2018: vrh "E" Aurita Kitta
 • 2x Diana Lady Dorotte (Banditto Lady Bardotte + Cecilia Lady Dorotte) 21.6.2019 vrh "F" Lady Dorotte a 11.8.2020 vrh "G" Lady Dorotte
 • 2x Alexa z Hůrky svatojánské (Acki v. Weinberg + Ornella Bencilla) 2.3.2020 vrh "C" a 1.12.2020 vrh "D" z Hůrky svatojánské

Inari ze Sulické tvrze (Lonne Moravia Bray a Axa od Malého kamene)

 • Beta od Punkvy (Ken bencilla a Caltha Olaska) 1.7.2011: vrh "A" Heraltické stráně
 • Caltha Olaska (Atrei od Mniší hory a Xita z Českého lesa) 7.3.2008: vrh "A" od Punkvy
 • Hannah Bencilla (Argus v. Teichufer a Agata Bencilla) 13.5.2010: vrh "F" Haniččina zahrádka 

Jerry Bencilla (Balou de la Roulotte Entchantée a Caroline Bencilla)

 • Agatha z Moravských hájů (Lonne Moravia Bray a Emily Bencilla) 17.10.2009: vrh "N" Bencilla 
 • Aranka z Moravských hájů (Lonne Moravia Bray a Emily Bencilla) 16.7.2010 : vrh "O" Bencilla

Kabile de la Suze (Hovie v. Stüwwenkopp a Hummel v. Heroutville)

 • Alexis od Melmatěje (Hick Up v. Heroutville a Evelyn Bray¨19.3.2001: vrh "A" z Mittrwaldu
 • Elita Bray (Herzbube v. Stüwwenkopp a Rainbow z Českého lesa) 26.10.1999: vrh "A" Wirth+Angel
 • Erka z Českého lesa ( Rocky z Českého lesa a Holyday v. Stüwwenkopp) 8.6.1998: vrh "A" ze Samotína
 • Esta z Českého lesa ( Rocky z Českého lesa a Holyday v. Stüwwenkopp) 2.2.1997: vrh "A" od Románské rotundy
 • Holyday vom Stüwwenkopp (Nero v. Dürrgraben a Candy v. Eggelbolts Stam) 30.8.1999: vrh "Z" z Českého lesa
 • Chany od Nezdického potoka (Herzbube v. Stüwwenkopp a  Rela z Českého lesa) 25.3.1998: vrh "A" Princ Bohemia
 • 2x Chera od Nezdického potoka (Herzbube v. Stüwwenkopp a Rela z Českého lesa) 16.6.1996: vrh "A" z Relax ranče, 11.4.1998: vrh "B" Z Relax ranče
 • Chery od Nezdického potoka ( Herzbube v. Stüwwenkopp a Rela z Českého lesa) 13.7.1997: vrh "A" z Berlínku
 • Ira od Nezdického potoka (Herzbube v. Stüwwenkopp a Rela z Českého lesa) 1.3.2001: vrh "A" Od malého kamene
 • Loty z Domažlického kraje 8.11.1996: vrh "B" Boreček
 • 3x Lyra z Domažlického kraje 14.6.1997: vrh "W" Z Domažlického kraje, 8.1.1998: vrh "X" z Českého lesa, 12.8.1999: vrh "D" ze Špitálek
 • Quirine v.d. Oalde Broam  (Pascal v.d. Oalde Broam a Jutta Oalde Broam) 15.6.1996: vrh "O" z Českého lesa
 • Vinie z Českého lesa (Rocky z Českého lesa a Holyday  v. Stüwwenkopp) 30.5.1999: vrh "A" od Zelené cesty
 • Yola z Českého lesa (Herzbube v. Stüwwenkopp a Ory z Českého lesa) 24.8.1999: vrh "C" Princ Bohemia

Ken Bencilla (Bosco z Veselského dvora a Cynthia Bencilla)

 • Caltha Olaska ( Atrei od Mniší hory a Xita z Českého lesa ) 7.3.2009: vrh "B" od Punkvy
 • Gina Olaska (Edward Bencilla a Arnica Olaska) 14.9.2010 : vrh "A" Bou Karija
 • Arga od Františkova pramene (Enrico Bencilla a Imanka ze Sulické tvrze) 21.4. 2012: vrh "A" Z křídla

Lar z Českého lesa (Herzbube v. Stüwwenkopp a Lyra z Domažlického kraje)

 • 2x Vespa z Českého lesa (Rocky z Českého lesa a Holyday v. Stüwwenkopp) 1.6.2000: vrh "A" od Vrchlického potoka, 13.5.2002: vrh "B" od Vrchlického potoka 

Lasscar von Dürrgraben

 • Adélka z Lízinčiny zahrádky  (Herzbube v. Stüwwenkopp a Ricki z Českého lesa) 26.6.1998: vrh "A" Webasto

Lenss Moravia Bray (Hick Up v. Heroutville a Rainbow z Českého lesa)

 • Adéla Lady Dorotte (Edward Bencilla a Dorotte Lady Alison) 24.6.2010: vrh "A" Hvězda z Větrníku
 • Airin z Haberské samoty (Herzbube v. Stüwwenkopp a  Ria z Českého lesa) 6.6.2003: vrh "B" Syrinx Bohemia
 • Amélie Lady Dorotte (Edward Bencilla a Dorotte Lady Alison) 4.7.2010: vrh "B" Hvězda z Větrníku
 • Dorotte Lady Alison (Bosco z Veselského dvora a Alison Lady Barnett´s) 9.4.2009: vrh "B" Lady Dorotte

Lonne Moravia Bray  (Hick Up v. Heroutville a Rainbow z Českého lesa)

 • Axa od Malého kamene (Kabile de la Suze a Ira od Nezdického potoka) 26.11.2003: vrh "I" ze Sulické tvrze
 • Bonnie Lady Alison (Bazim z Relax ranče a Alison Lady Barnett´s) 9.10.2005: vrh "A" from Silesian country
 • 4x Dája ze Špitálek  (Kabile de la Suze a Lyra z Domažlického kraje) 30.6.2001: vrh "B" Bencilla, 8.5.2002: vrh "D" Bencilla, 18.1.2004: vrh "G" Bencilla, 14.2.2005: vrh "CH" Bencilla)
 • Emilly Bencilla (Argus v. Teichufer a Agata Bencilla) 7.8.2006: vrh "A" z Moravských hájů
 • Xita z Českého lesa (Kabile de la Suze a Lyra z Domažlického kraje) 19.1.2003: vrh "A" Olaska

Lord Bencilla (Bosco z Veselského dvora a Aranka z Moravských hájů)

 • Dorothea Haniččina zahrádka (Balou de la Roulotte Entchantée a Hannah Bencilla) 29.6.2012: vrh "B" Z Hulínského lesa
 • Bibiana Lady Dorotte (Lenns Moravia Bray a Dorotte Lady Alison) 2.9. 2012: vrh "A" ze Starého sedla

Nero Bencilla (Jerry Bencilla a Agatha z Moravských hájů)

 • Carmen Lady Dorotte (Disco du Poirchet a Dorotte Lady Alison) 23.12. 2015: vrh "A" Carnerina

Nick Bencilla (Jerry Bencilla a Agatha z Moravských hájů)

 •  Asucena Haniččina zahrádka (Bosco z Veselského dvora a Hannah Bencilla) 13.12. 2011: vrh "G" Haniččina zahrádka

Rocky z Českého lesa (Elk v. Heroutville a Quirine v.d. Oalde Broam)

 • 4x Holyday vom Stüwwenkopp (Nero v. Dürrgraben a  Candy v. Eggelbolts Stam) 29.7.1994: vrh "L" Z Domažlického kraje, 13.6.1995: vrh "E" z Českého lesa, 17.6.1997: vrh "V" Z Českého lesa, 12.9.1998: vrh "X" Z Českého lesa

Sandokan de la Resega

 • Xita z Českého lesa (Rocky z Českého lesa a Holyday v. Stüwwenkopp) 2.7.2006: vrh "E" Olaska  

Wim z Domažlického kraje (Kabile de la Suze a Lyra z Domažlického kraje)

 • 2x Anetta od Melmatěje (Hick Up v. Heroutville a Evelyn Bray) 27.4.2001: vrh "A" z Veselského dvora, 8.7.2002: vrh "B" z Veselského dvora
 • Evelyn Bray (Herzbube v. Stüwwenkopp a Rainbow z Českého lesa) 21.5.2000: vrh "B" od Melmatěje

 

NA CHOVU SE PODÍLÍ 70 CHOVATELSKÝCH STANIC :

26 vrhů: chovatelská stanice Bencilla (1.vrh 2000) poznámka: jde jen o vrhy bernských honičů, švycké nesledujeme.

13 vrhů: chovatelská stanice Z Českého lesa (1.vrh 1993)

11 vrhů: chovatelská stanice Haniččina zahrádka (1. vrh 2006)

9 vrhů: chovatelské stanice Bohemia Hill (1. vrh 2007) a Lady Bardotte (1. vrh 2010)

7 vrhů: chovatelské stanice Aurita Kitta (1. vrh 2013) a Lady Dorotte (1. vrh 2008)

6 vrhů: chovatelské stanice Olaska (1.vrh 2003) a z Hulínského lesa (1. vrh 2011)

5 vrhů: chovatelská stanice z Hůrky svatojánské (1.vrh 2014) 

4 vrhy:  chovatelské stanice Lady Alison (1.vrh 2002), Syrinx Bohemia (1.vrh 2002), a ze Starého sedla (1. vrh 2012) 

3 vrhy: chovatelské stanice Moravia Bray (1.vrh 1995), Moravian Pride (1. vrh 2016) a Stříbrný permoník (1.vrh 2002)

2 vrhy: chovatelské stanice Bohemia Swiss Hound (1. vrh 2020), Hvězda z Větrníku (1.vrh 2010), Ladies BriggAr (1. vrh 2016), Lady Barnett´s (1.vrh 2000), Nekonečný příběh (1.vrh 2005), Od Melmatěje (1.vrh 1998), Od Nezdického potoka (1.vrh 1994), od Punkvy (1.vrh 2008), od Svatohorské zvonice (1. vrh 2019), od Vrchlického potoka (1.vrh 2000), Princ Bohemia (1.vrh 1998), Z Domažlického kraje (1.vrh 1997),  ze Sulické tvrze (1.vrh 2006),  Z Relax ranče (1.vrh 1996), Z údolí loučky (1. vrh 2020), Z Veselského dvora (1.vrh 2001)

1 vrh: chovatelské stanice Alpenglanz (2022), Andaradam (2010), Basis Canis (2021), Berhonni (2012), Blan Getalmonds (2020), Bohemia Rhapsody (2004), Bohemia Swiss hound (2020), Boreček (1996), Bou Karija (2010), Carnerina (2015), Doriath (2014), From Silesian country (2005), From the Far Country ( 2012),  Heraltické stráně (2011), Lady Fellon (2023), od Františkova pramene (2007), od Hrbáčků (2001), od Lošovské hvězdárny (2013), od malého kamene (2001), od Mniší Hory (1998), od Románské rotundy (1997), od Sázavských studánek (2013), od Zelené cesty (1999), Pavangeli (2015), Rudolfovská skála (2005), Topas Gem (2000), Webasto (1998), Wirth+Angel (1999), Z Berlínku (1997), Ze Samotína (1998), Ze Studeného žlebu (2021), Ze Špitálek (1999), Z Haberské samoty (1997), Z Chuchelského lesa (2001), Z křídla (2012), Z Lízinčiny zahrádky (1995), Z Mitrwaldu (2001), Z Moravských hájů (2006).

V R H Y   F E N :

5   v r h ů

 • Dája ze Špitálek (Bencilla),
 • Holyday vom Stüwwenkopp (z Českého lesa a z Domažlického kraje)
 • Hermina della Cuor Haniččina zahrádka (Haniččina zahrádka)

4   v r h y 

 • Alison Lady Barnett´s (Lady Alison)
 • Aranka z Moravských hájů (Bencilla)
 • Bernadetta Aurita Kitta (Aurita Kitta)
 • Cleopatra Lady Bardotte (Lady Bardotte)
 • Gana v. Dürrgraben (Bencilla)
 • Hannah Bencilla (Haniččina zahrádka)
 • Lyra z Domažlického kraje (z Českého lesa)
 • Sophie Bencilla (Bencilla)
 • Quirine v. d. Oalde Broam (z Českého lesa)
 • Xita z Českého lesa (Olaska)

3    v r h y 

 • Airin z Haberské samoty (Syrinx Bohemia)
 • Andrea od Lošovské hvězdárny (Moravian Pride)
 • Audray Lady Dorotte (Lady Bardotte)
 • Beneátka Lady Dorotte (Aurita Kitta)
 • Bregje Fan de Hegedyk (Bohemia Hill)
 • Dorothea Haničina zahrádka (z Hulínského lesa)
 • Dorotte Lady Alison (Lady Dorotte)
 • Hispania Bencilla (Bohemia Hill)
 • Christine Moravia Bray (Bencilla)
 • Lexie Moravia Bray (Stříbrný permoník)
 • Rainbow z Českého lesa (Moravia Bray)

2   v r h y 

 • Agata Bencilla (Bencilla)
 • Aischa z Hulínského lesa (z Hulínského lesa)
 • Alexa z Hůrky svatojánské (z Hůrky svatojánské)
 • Anetta od Melmatěje (z Veselského dvora)
 • Asucena Haniččina zahrádka (Haniččina zahrádka)
 • Axa od Malého kamene (ze Sulické tvrze)
 • Belissa Aurita Kitta (Z údolí loučky)
 • Bibiana Lady Dorotte (Ze Starého sedla) 
 • Caltha Olaska (od Punkvy)
 • Cassiopea Bencilla (Nekonečný příběh)
 • Czudla Stříbrný permoník (Lady Bardotte)
 • Diana Lady Dorotte (Lady Dorotte)
 • Ella Bray (od Mniší hory)
 • Evelyn Bray (od Melmatěje)
 • Francess Baby Bohemia Hill (od Svatohorské zvonice)
 • Golda Meir Bohemia Hill (Bohemia Hill)
 • Chelsea Moravia Bray (Lady Barnett´s)
 • Chera od Nezdického potoka (z Relax ranče)
 • Ornella Bencilla (z Hůrky svatojánské)
 • Ory z Českého lesa (z Českého lesa)
 • Rela z Českého lesa (od Nezdického potoka)
 • Vespa z Českého lesa (od Vrchlického potoka)

1   v r h 

 • Abba ze Starého sedla (ze Starého sedla)
 • Adéla Lady Dorotte (Hvězda z Větrníku)
 • Adélka z Lízinčinyzahrádky (Webasto)
 • Agatha z Moravských hájů (Bencilla)
 • Aira Olaska (Olaska)
 • Alexis od Melmatěje (z Mittrwaldu)
 • Ambra Aurita Kitta (Lady Dorotte)
 • Amélie Lady Dorotte (Hvězda z Větrníku)
 • Aneta Haniččina zahrádka (Andaradam)
 • Ansa z Berlínku (z Chuchelského lesa)
 • Arga od Františkova pramene (Z křídla)
 • Arka z Křídla (Pavangeli)
 • Arleta Heraltické stráně (Ladies BriggAr)
 • Arnica Olaska (Olaska)
 • Arwen Moravian Pride (Bohemia swiss hound)
 • Aurore Syrinx Bohemia (Syrinx Bohemia)
 • Baknaid Syrinx Bohemia (Rudolfovská skála)
 • Becky Ladies Briggar (Ze Studeného žlebu)
 • Bernie ze Starého sedla (ze Starého sedla)
 • Beta od Punkvy (Heraltické stráně)
 • Bonnie Lady Alison (From Silesian country)
 • Bravoure Bohemia Hill (Od Sázavských studánek)
 • Briggita z Hulínského lesa (Ladies BriggAr)
 • Bris od Punkvy (From the Far Country)
 • California Lady Alison (Bohemia Hill)
 • Carmen Lady Dorotte (Carnerina)
 • Caroline Bencilla (Bencilla)
 • Casiopea Lady Dorotte (Doriath)
 • Cecilia Lady Dorotte (Lady Dorotte)
 • Claire Lady Dorotte (od Lošovské hvězdárny)
 • Coffee z Hulínského lesa (z Hulínského lesa)
 • Connie Lady Barnett´s (Bohemia Rhapsody)
 • Consuela z Hůrky svatojánské (z Hůrky svatojánské)
 • Cornelia Moravian Pride (Bohemia Swiss Hound)
 • Cynthia Bencilla (Bencilla)
 • Danae Aurita Kitta (Alpenglanz)
 • Elita Bray (Wirth+Angel)
 • Elli z Českého lesa (z Českého lesa)
 • Emily Bencilla (z Moravských hájů)
 • Erka z Českého lesa (ze Samotína)
 • Ervilla Cervarius (Basis Canis)
 • Esta z Českého lesa (od Románské rotundy)
 • Fellon Aurita Kitta (Lady Fellon)
 • Gethela Fors Bohemia Hill (Blan Getalmonds)
 • Gina Olaska (Bou Karija)
 • Gloria Olaska (Berhonni)
 • Chany od Nezdického potoka (Princ Bohemia)
 • Cheilla Moravia Bray (od Hrbáčků)
 • Chery od Nezdického potoka (z Berlínku)
 • Imanka ze Sulické tvrze (od Františkova pramene)
 • Ira od Nezdického potoka (od Malého kamene)
 • Loty z Domažlického kraje (Boreček)
 • Quanett Bencilla (Bencilla)
 • Ria zČeského lesa (z Haberské samoty)
 • Riana z Českého lesa (z Českého lesa)
 • Ricki z Českého lesa (z Lízinčiny zahrádky)
 • Vinie z Českého lesa (od Zelené cesty)
 • Yola z Českého lesa (Princ Bohemia)

 P o z n á m k a :

Čerpali jsme z jediného pro nás přístupného zdroje, z klubových zpravodajů, a pokud je nám známo, toto je jediný komplexní přehled, který dosud existuje, resp. je veřejnosti k dispozici. Jelikož jednotlivé ročníky tiskoviny klubu nemají srovnatelný obsah a v některých případech jsme našli nepřesnosti, mohly se promítnout i sem; pokud tedy někde náš přehled není úplný a přesný, budeme rádi, když nás upozorníte a věci upřesníte, abychom údaje opravili.

Děkuji za pochopení.

P o d ě k o v á n í :

Paní Edita Czabanová mi pomohla v našem přehledu odstranit jednu nepřesnost, protože byla majitelkou fenky z Českého lesa a poskytla mi k nahlédnutí její rodokmen. Opravila jsem tedy, že Herzbube vom Stüwwenkopp a Ory z Českého lesa byli rodiči vrhu "A" z Českého lesa, nikoliv "Y", jak jsme původně uváděli. Nicméně Herzbube měl Ory krýt celkem dvakrát, druhé spojení tohoto páru se mi zatím nepodařilo dopátrat. Nemáte někdo tuto informaci, prosím?

 

Radana Menšíková

All right reserved Copyright: JUDr. Radana Menšíková 2008 - 2017                                                                    JustLogin | Webové aplikace, design, hosting.